เครื่องหมายและสัญญลักษณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2008 เวลา 05:13 น.
 

                                                                                                        alt

 
 
 

วงกลมวงนอก

เป็นลายตาลปัตรของพระครูนนทปรีชา (เปลี่ยน ทองทวี) ล้อมรอบวงใน

 

วงกลมวงใน

เป็นลายดอกบัวตูมกำลังจะเบ่งบาน อันหมายถึงนักเรียนบางบัวทอง

 

รวมความหมาย

นักเรียนบางบัวทองซึ่งกำลังจะเจริญก้าวหน้าเบ่งบานมีอนาคตที่ดีในวันหน้านั้น  อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ ดูแลเกื้อหนุนด้วยพระคุณของท่าน พระครูนนทปรีชา (เปลี่ยน  ทองทวี) ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดโรงเรียน

 

ปรัชญาโรงเรียน 

 

"เรียนดี  มีวินัย  มีน้ำใจนักกีฬา"

 

คติพจน์ 

 

" วิชฺชา  สมํ  ธนํ  นตฺถิ " 
แปลว่า "ทรัพย์เสมอด้วยวิชาไม่มี"

 

สีประจำโรงเรียน 

 

" ม่วง - เหลือง "
"ม่วง" หมายถึง ความอดทน สงบเสงี่ยมเยี่ยงบัณฑิต

"เหลือง" หมายถึง คุณธรรม  แสงแห่งความดี