ทำเนียบผู้บริหาร PDF พิมพ์ อีเมล
 

     1.นายดุษฎี   วงศ์ศศิธร
         พ.ศ.2501-2502

2.นายวินัย    สืบนุการณ์
       พ.ศ.2502 - 2503

3.นายสำเริง   นิลประดิษฐ์
พ.ศ.2503 -  2505

4.นายเจริญ   วงศ์พันธ์
พ.ศ.2505  -   2511

5.นายประจวบ   วัจนะรันต์
พ.ศ.2511  -  2519

6.นายคำนาณ   เพชรแก้ว
พ.ศ.2519  -  2528

7.นายสังเวียน  จิตระยนต์
พ.ศ.2528 - 2533

8. นายชุมพล  คำตา
พ.ศ.2533 - 2536

9.นายสะท้าน   เฉลยผล
พ.ศ.2536  -  2540

10.นายชูชาติ   ชัยบุรินทร์
พ.ศ.2540  -  2541

11.นายชวน   น้อยเจริญ
พ.ศ.2541  -  2544

12.นายอำนาจ   ผิวขาว
พ.ศ.2544  -  2549

13.นายเกษียร   มีแต้ม
       พ.ศ.2549  - 2553

14.นายนรากร   ไหลหรั่ง
พ.ศ.2553  -  2556

15.นางมยุรี   ทรัพย์บุญ
พ.ศ.2556  - 2557

16.ดร.เฉลียว   ยาจันทร์
พ.ศ.2557  - ปัจจุบัน

โรงเรียนบางบัวทอง 3/1 หมู่ 3 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110

โทรศัพท์02-571-7373 Fax 02-571-7595  แผนที่ตั้งโรงเรียน

เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBEC-QAของโรงเรียนมาตรฐานสากล

ปี 2557 -2558  คลิก downloadฉบับเต็มที่นี่

Bangbuathong for Who